Disclaimer

Deze website is eigendom van ARODAN BV

Contactgegevens

ARODAN BV, Provenseweg 3, 8970 Poperinge

Tel: +32 0468 23 21 50 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ondernemingsnummer: BE 0628.984.919

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met ARODAN BV contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door ARODAN BV op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Bent u het niet eens met de manier waarop ARODAN BV uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop ARODAN BV omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website. 

Cookiebeleid

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies. Deze cookies of mini-bestandjes worden gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren. Ze worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Indien u dit niet wenst, kunt u de cookies zelf uitschakelen via uw webbrowser. Indien u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet meer volledig functioneren. Om statistieken van de website te verzamelen en in detail weer te geven maken we gebruik van Google Tag Manager en Google Analytics. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van de website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.  

Copyright

De inhoud van de website is eigendom van ARODAN BV. U mag de foto’s op deze website enkel gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag deze niet doorsturen, publiceren of reproduceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARODAN BV.